Home / Thông Tin Công Nghệ / Website - App Hay / Pexels bộ sưu tập ảnh stock khổng lồ miễn phí

Pexels bộ sưu tập ảnh stock khổng lồ miễn phí

Pexels giống như một bộ sưu tập ảnh stock khổng lồ. Trang web này thu thập hình ảnh stock từ nhiều nguồn, do đó có thể xem đây là một bộ sưu tập đa dạng. Và điều đương nhiên, tất cả ảnh điều tuân theo giấy phép Creative Commons Zero nên bạn có thể sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thương mại.

Pexels bộ sưu tập ảnh stock khổng lồ miễn phí

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.