Home / Thông Tin Công Nghệ / Tiền Ảo - Tiền Điện Tử / Tin Tức Tiền Ảo / Google Chrome cấm mọi tiện ích đào tiền ảo

Google Chrome cấm mọi tiện ích đào tiền ảo

Mọi tiện ích mở rộng (extension) với chức năng đào tiền ảo trên Chrome Store sẽ bị Google xóa trong tháng 6.

Tuy nhiên các extension khác liên quan đến blockchain (công nghệ lõi của tiền mã hóa) sẽ vẫn tiếp tục được phát triển.

Mọi tiện ích mở rộng (extension) với chức năng đào tiền ảo trên Chrome Store sẽ bị Google xóa trong tháng 6.
Tuy nhiên các extension khác liên quan đến blockchain (công nghệ lõi của tiền mã hóa) sẽ vẫn tiếp tục được phát triển.

Theo Gizmodo, quy định của Google giúp bảo vệ người dùng song có thể không chặn được hoàn toàn các extension đào tiền ảo. SafeBrowse, một phần mở rộng giúp “bảo vệ trình duyệt”, được phát hiện âm thầm đào đồng Monero mà không được sự cho phép của hàng trăm nghìn người dùng.

Liên quan đến tiền mã hóa và blockchain, hàng loạt công ty công nghệ như Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Snapchat và mới nhất là MailChimp cũng sẽ không chấp nhận các quảng cáo cho ICO (hình thức huy động vốn cho các dự án mới thành lập trong đó nhà đầu tư sẽ nhận được coin).

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.