Trong WordPress khi bạn đăng tải file lên website của mình, hook wp_handle_upload sẽ được gọi mỗi khi file của bạn được upload.

Hook wp_handle_upload_prefilter được gọi bởi hàm wp_handle_upload. Với 01 tham số duy nhất $file được truyền vào là mảng $_FILES.

Hook wp_handle_upload_prefilter cho bạn kiểm tra hoặc thay đổi tên tệp trước khi tệp được chuyển đến thư mục cuối cùng của nó.

Sử dụng điều này, kết hợp với upload_dir, bạn có thể thay đổi thư mục tải lên.

apply_filters( 'wp_handle_upload_prefilter', array $file )

Ví dụ 1: thêm tiền tố tapchicntt trước các tên file được upload lên website

add_filter('wp_handle_upload_prefilter', 'tapchicntt_upload_filter' );

function tapchicntt_upload_filter( $file ) {
    $file['name'] = 'tapchicntt-' . $file['name'];
    return $file;
}

Chúc các bạn thành công!

Responses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leave your comment

Recent posts

Finibus Bonorum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing incididunt.

Read More
Finibus Bonorum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing incididunt.

Read More

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang