October 25, 2023

Trong Wordpres thì REST API là lợi ích quản lý WordPress bằng API. Nhưng đồng nghĩa với lợi ích, thì nó cũng mang lại rủi ro về bảo mật như có thể dễ dàng crawler dữ liệu, hoặc các hacker có thể thực hiện các cuộc tấn công Brute Force để lấy mật khẩu của bạn.

Vì vậy, nếu không sử dụng REST API, bạn nên vô hiệu hóa nó đi.

Rất đơn giản là sử dụng đoạn code dưới đây đặt vào file functions.php của theme mà bạn đang sử dụng:

add_filter( 'rest_authentication_errors', function( $result ) {
  if ( ! empty( $result ) ) {
    return $result;
  }
  if ( ! is_user_logged_in() ) {
    return new WP_Error( 'rest_not_logged_in', 'You are not currently logged in.', array( 'status' => 401 ) );
  }
  return $result;
});

Đoạn code trên sẽ yêu cầu tất cả các request tới REST API Endpoint phải bắt buộc xác thực đăng nhập mới có thể lấy dữ liệu về.

Hoặc các bạn có thể phân định 1 số user có quyền request tới REST API:

add_filter( 'rest_authentication_errors', function( $result ) {
  if ( ! empty( $result ) ) {
    return $result;
  }
  if ( ! is_user_logged_in() ) {
    return new WP_Error( 'rest_not_logged_in', 'You are not currently logged in.', array( 'status' => 401 ) );
  } else if ( ! current_user_can('administrator') {
		return new WP_Error( 'rest_not_user', 'You do not have permission to use it.', array( 'status' => 401 ) );
	}
  return $result;
});

Đoạn code trên sẽ yêu cầu tất cả các request tới REST API Endpoint phải bắt buộc xác thực đăng nhập và user với quyền administrator mới có thể lấy dữ liệu về.

Vì WordPress khuyến nghị chúng ta không nên vô hiệu hoàn toàn REST API, nó sẽ làm ảnh hưởng tới các chức năng của WP-Admin.

 • Wordpress
 • October 25, 2023
 • 0 comment
 • 182 lượt xem

Recent posts

Cảnh báo người dùng trình duyệt Google Chrome

Cảnh báo người dùng trình duyệt Google Chrome

Tội phạm mạng đang lợi dụng trình duyệt Google Chrome cực kỳ phổ biến để cài mã độc vào dòng […]

Những điều cần làm ngay khi mất điện thoại để tránh bị lừa đảo

Những điều cần làm ngay khi mất điện thoại để tránh bị lừa đảo

Nếu như làm mất điện thoại, cần làm ngay những bước này để bảo vệ các thông tin và dữ […]

Bạn phải trả giá bằng rất nhiều tiền khi để lộ mã số mở khoá iphone

Bạn phải trả giá bằng rất nhiều tiền khi để lộ mã số mở khoá iphone

Chiêu độc này được cảnh báo có thể khiến người dùng iPhone lộ mật khẩu, sau đó bị rút sạch […]

Người dùng iPhone nên cập nhật ngay iOS 17.1

Người dùng iPhone nên cập nhật ngay iOS 17.1

iOS 17.1 khắc phục nhiều vấn đề trên iPhone, trong đó có lỗi lưu ảnh trên màn hình được nhiều […]

[WordPress] Hướng dẫn thay đổi tên mặc định của Role trong WordPress

[WordPress] Hướng dẫn thay đổi tên mặc định của Role trong WordPress

Mặc định WordPress cung cấp các quyền bao gồm Admin, Editor, Author, Contributor and Subscriber nhầm phân quyền hoạt động […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang