Home / Phần Mềm

Phần Mềm

Cài đặt XAMPP trên Mac OS X

Để có thể chạy được PHP&MySql trên Mac OS các bạn không cần phải cài đặt thủ công từng phần. Thay vào đó, để tiết kiệm thời gian và công sức, các bạn có thể sử dụng phần mềm XAMPP tích hợp ...

Read More »