VPS

Hướng dẫn cài đặt php Composer trong CentOS 7

Composer là một ứng dụng để theo dõi các phụ thuộc của một dự án. Nó kéo tất cả các gói PHP cần thiết mà dự án của bạn phụ thuộc vào và quản lý chúng cho bạn. Composer cho ...

Read More »

Cài Đặt PostgreSQL Trên CentOS 7

I. Giới thiệu PostgreSQL là gì? PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất ...

Read More »

Nâng Cấp PHP 7.4 Cho VPS

Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn giúp các bạn nâng cấp PHP lên phiên bản 7.4 nhé. PHP 7.4 mang đến các tính năng mới đặc biệt là Preload mang đến tốc độ load bàn thờ, nhanh hơn 70% ...

Read More »