Home / Hướng Dẫn / PHP / [PHP] Bài 1: Khái niệm sơ lược, cấu hình và cách cài đặt PHP

[PHP] Bài 1: Khái niệm sơ lược, cấu hình và cách cài đặt PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.

PHP_Logo

Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus Lerdorf sau đó được phát triển bởi nhiều người trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP 5 đã được công bố 7/2004.

Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế xin nêu ra đây một số lý do cơ bản:

– Mã nguồn mở (open source code)
– Miễn phí, download dễ dàng từ Internet.
– Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết.
– Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix

– Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS, ví dụ như : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhiều hệ thống CSDL thuộc Hệ Điều Hành Unix (Unix dbm) cùng bất cứ DBMS nào có sự hổ trợ cơ chế ODBC (Open Database Connectivity) ví dụ như DB2 của IBM.

Cài đặt PHP, Apache, MYSQL

Để cài đặt PHP, các bạn có thể cài đặt từng gói riêng lẻ (PHP, Apache, Mysql). Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến khích các bạn cài đặt dạng gói tích hợp. Sẽ tiện lợi cho việc sau này hơn rất nhiều.

Gói phần mềm mà tôi chọn là XAMPP.

Việc cài đặt XAMPP rất dễ dàng. Bạn chỉ cần download về và chạy file cài đặt. Mọi việc setup sẽ được tự động bạn chỉ cần nhấn “Next” cho đến khi hoàn thành.

Sau khi cài đặt xong bạn gõ vào trình duyệt: http://localhost

Giao diện hiển thị như sau:

xampp apache friends

Bạn chỉ cần chọn ngôn ngữ sử dụng là bạn đã cài đặt thành công.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.