July 13, 2015

Mã nguồn PHP được thực thi trên máy chủ, và trả về kết quả HTML cho trình duyệt.

Cú pháp PHP Cơ bản

Một mã nguồn PHP có thể đặt bất cứ nơi nào trong tài liệu. Mã nguồn PHP được bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

<?php
  // Mã nguồn PHP đặt tại đây
?>

Tập tin mặc định của ngôn ngữ PHP có đuôi mỡ rộng là “.php”

Một file PHP thông thường chứa các thẻ HTML, và một số mã kịch bản PHP.

Dưới đây, chúng ta có một ví dụ về một tập tin PHP đơn giản, với một kịch bản PHP có sử dụng một chức năng được xây dựng trong PHP là lệnh “echo”:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <h1>My first PHP page</h1>

   <?php
     echo "Hello World!";
   ?>

  </body>
</html>

Lưu ý: kết thúc một dòng lệnh PHP bằng một dấu chấm phẩy (;).

Chú thích trong PHP

Chú thích trong mã PHP là một dòng không được thực hiện. Mục đích duy nhất của nó là để chú thích cho người lập trình biết họ đang thực hiện những gì.

Bình luận có thể được sử dụng để:

– Cho gười khác hiểu những gì bạn đang làm.
– Nhắc nhở bản thân về những gì bạn đã làm.
– Hầu hết các lập trình viên đã có kinh nghiệm trở lại với công việc của mình một hoặc hai năm sau đó và phải tìm ra những gì họ đã làm. Chú thích có thể nhắc nhở bạn về những gì bạn đang làm.

Bạn có nhiều cách để ghi chú:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <?php
   
   // Ghi chú 1 dòng

   # Ghi chú 1 dòng

   /*

   Đoạn ghi chú 

   */

   // You can also use comments to leave out parts of a code line
   $x = 5 /* + 15 */ + 5;
   echo $x;
   ?>

  </body>
</html>

Trong PHP, tất cả các từ khóa (ví dụ: if, else, while, echo…v.v), classes, functions là không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Ví dụ sao đây là hoàn toàn đúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

   <?php

   ECHO "Hello World!<br>";
   echo "Hello World!<br>";
   EcHo "Hello World!<br>";

   ?>

  </body>
</html>

Nhưng biến của php có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên ví dụ dưới đây là 3 biến khác nhau, và chỉ truy xuất biến đầu tiên là đúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
  <?php
   $color = "red";
   echo "My car is " . $color . "<br>";
   echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
   echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
  ?>
  </body>
</html>
 • PHP
 • July 13, 2015
 • 0 comment
 • 438 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang