Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Xóa thuộc tính width và height khi chèn vào bài viết

[WordPress] Xóa thuộc tính width và height khi chèn vào bài viết

Chào các bạn, trong WordPress khi bạn tải hình ảnh và chèn nó vào bài viết, nó sẽ bao gồm thuộc tính width và height trong thẻ html <img>

Nếu bạn đăng một hình quá lớn, các thuộc tính “width” và “height” sẽ phá vỡ layout của website bạn.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bỏ thuộc tính widthheight.

Mở file functions.php trong thư mục themes bạn đang sử dụng và chèn đoạn code sau vào:


add_filter( 'post_thumbnail_html', 'remove_width_attribute', 10 );

add_filter( 'image_send_to_editor', 'remove_width_attribute', 10 );
 
function remove_width_attribute( $html ) {
    $html = preg_replace( '/(width|height)=\"\d*\"\s/', "", $html );
    return $html;
}

Lưu lại.

Lần sau khi bạn chèn hình ảnh vào thì WordPress sẽ tự động xóa thuộc tính widthheight.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.