Home / Thủ Thuật / Wordpress

Wordpress

[WordPress] Cập nhập tự động không cần sử dụng FTP

Trong một số trường hợp, bạn không thể cập nhật/nâng cấp WordPress và các plugin của mình lên phiên bản mới hơn nếu không cung cấp thông tin kết nối FTP. Đây là một vấn đề phổ biến khiến hệ ...

Read More »

[WordPress] Khắc phục lỗi Maximum Execution Time cho website WordPress

Khi bạn nhận được thông báo như ” Maximum execution time of 30 seconds exceeded ” hoặc “Maximum execution time of 60 seconds exceeded”. Điều này có nghĩa là website của bạn mất nhiều thời gian hơn để thực hiện ...

Read More »