Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Tạo user admin trong wordpress bằng ftp

[WordPress] Tạo user admin trong wordpress bằng ftp

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng FTP để thêm một tài khoản admin trong WordPress.

Đôi lúc bạn có thể quên user và password của admin. Trong trường hợp đó, bạn có thể tạo một tài khoản admin bằng cách sử dụng FTP. Như vậy bạn có thể nhanh chóng khôi phục được quyền truy cập vào khu vực admin WordPress.

Sau khi kết nối vào trang web WordPress của bạn, bạn mở file functions.php của themes bạn đang sử dụng:

Chèn đoạn code sau vào cuối file functions.php:


function wpb_admin_account(){
  $user = 'Username';
  $pass = 'Password';
  $email = 'email@domain.com';
  if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
   $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
   $user = new WP_User( $user_id );
   $user->set_role( 'administrator' );
  }
}

add_action('init','wpb_admin_account');

Đừng quên thay thế Username, Password, và email@domain.com với các giá trị của bạn.

Tiếp theo, lưu và upload nó lên trang web của bạn.

Bây giờ bạn có thể ghé thăm trang đăng nhập trang web WordPress và đăng nhập với tài khoản người dùng mà bạn vừa thêm.

Khi bạn đã đăng nhập vào trang web WordPress của bạn, bạn phải xóa đoạn code mới chèn vào file functions.php.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.