Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Thêm cột URL trong media library WordPress

[WordPress] Thêm cột URL trong media library WordPress

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách thêm cột URL trong Media Library WordPress. Tạo thêm một cột hiển thị URL giúp bạn dễ dàng lấy được URL của file đó để sử dụng vào nhiều mục đích.

THÊM CỘT URL TRONG MEDIA LIBRARY WORDPRESS

Các bạn vào: Appearance >> Editor >> Chèn đoạn code dưới đây vào file functions.php:

function muc_column( $cols ) {
    $cols["media_url"] = "URL";
    return $cols;
}
function muc_value( $column_name, $id ) {
    if ( $column_name == "media_url" ) echo '<input type="text" width="100%" onclick="jQuery(this).select();" value="'. wp_get_attachment_url( $id ). '" />';
}
add_filter( 'manage_media_columns', 'muc_column' );
add_action( 'manage_media_custom_column', 'muc_value', 10, 2 );

“URL” : URL là tên cột

Chúc các bạn thành công.

About TapChi CNTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.