Điều đầu tiên bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng.


function tccntt_rand_posts() { 

$args = array(
	'post_type' => 'post',
	'orderby'	=> 'rand',
	'posts_per_page' => 5, 
	);

$the_query = new WP_Query( $args );

if ( $the_query->have_posts() ) {

$string .= '<ul>';
	while ( $the_query->have_posts() ) {
		$the_query->the_post();
		$string .= '<li><a href="'. get_permalink() .'">'. get_the_title() .'</a></li>';
	}
	$string .= '</ul>';
	/* Restore original Post Data */
	wp_reset_postdata();
} else {

$string .= 'no posts found';
}

return $string; 
} 

bạn chỉ cẩn chèn đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị:


<?php echo tccntt_rand_posts(); ?>

Chúc các bạn thành công!

  • Wordpress
  • January 14, 2017
  • 0 comment
  • 121 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang