Home / Hướng Dẫn / Blogger / Flutter / Bài 2: Cài đặt Flutter

Bài 2: Cài đặt Flutter

Trong bài học này, mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt Flutter framework trên máy tính cá nhân để chuẩn bị môi trường học Flutter

Cài đặt Flutter trên Window

Các bước cài đặt Flutter SDK trên Window

Bước 1 − Các bạn truy cập địa chỉ https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows 

Bước 2 − Giải nén vô thư mục bất kì ví dụ C:\\flutter

Bước 3 − Cập nhật system path cho thư mục flutter\bin

Trong thanh tìm kiếm ở Start, bạn gõ ‘env’ sau đó chọn Edit environment variables for your account.

Dưới dòng chữ User variables bạn kiểm tra nếu thấy ô Path: thì thêm đường dẫn đầy đủ của thư mục  flutter\bin sử dụng dấu ; để ngăn cách với các biến khác.

Bước 4 − Flutter cung cấp một tool gọi là  flutter doctor để kiểm tra tất cả những yêu cầu cần thiết cho môi trường phát triển Flutter

flutter doctor

Bước 5 − Các bạn chạy lệnh phía trên để hệ thống kiểm tra và đưa ra thông báo các yêu cầu cần cài đặt

Bước 6 − Cài đặt bản Android SDK mới nhất nếu bạn chưa cài đặt

Bước 7 − Cài đặt Android Studio mới nhất nếu bạn chưa cài đặt và được cảnh báo

Bước 8 − Bật android emulator hoặc kết nối tới một thiết bị Android

Bước 9 − Cài đặt plugin Flutter và Dart cho Android Studio. Hai plugin này sẽ cung cấp các template để tạo ứng dụng Flutter và các tuỳ chọn để chạy và debug ứng dụng Flutter trên Android studio

  1. Mở Android Studio.
  2. Chọn File → Settings → Plugins.
  3. Tìm kiếm  Flutter plugin và click vào Install.
  4. Chọn Yes khi hệ thống yêu cầu cài đặt Dart plugin.
  5. Khởi động lại Android studio.


About TapChi CNTT