Home / Thông Tin Công Nghệ / Internet / Tài khoản Gmail không sử dụng 2 năm có thể bị Google xóa nội dung

Tài khoản Gmail không sử dụng 2 năm có thể bị Google xóa nội dung

Chính sách mới của Google quy định trong 2 năm nếu người dùng không sử dụng Gmail, Drive hoặc Photos thì nội dung trong các sản phẩm không hoạt động có thể bị xóa.

Trong tháng 11, Google đã cập nhật chính sách sản phẩm Google Photos, Gmail và Google Drive (bao gồm Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu, Jamboard và Sites) cho các tài khoản không hoạt động hoặc vượt quá hạn mức.

Trong chính sách mới của Google, mỗi tài khoản vẫn có 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, dùng chung trên toàn Gmail, Drive và Photos. Tuy nhiên, công ty này sẽ ngừng cung cấp dung lượng lưu trữ hình ảnh chất lượng cao cho người dùng ứng dụng Photos kể từ ngày 1/6/2021. Thay vào đó, ảnh và video được sao lưu vào Google Photos sau ngày này sẽ được tính vào hạn mức dung lượng lưu trữ.

Không chỉ vậy, nếu dung lượng lưu trữ trong tài khoản Google vượt quá hạn mức lưu trữ thì người dùng sẽ không thể tải tệp hoặc hình ảnh mới lên Google Drive, không thể sao lưu ảnh và video vào Google Photos, khả năng gửi và nhận email trong Gmail cũng có thể bị ảnh hưởng.

Google cũng thông báo nếu dung lượng lưu trữ của người dùng đã vượt quá hạn mức trong 2 năm trở lên và chưa giải phóng hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ để quay về dưới hạn mức, thì đơn vị này có thể xóa tất cả nội dung của bạn khỏi Gmail, Drive và Photos. Tuy nhiên, trước khi xóa thì Google sẽ thông báo trước ít nhất 3 tháng và tạo cơ hội để người dùng mua thêm dung lượng bổ sung cho tài khoản để dữ liệu không bị xóa.

Động thái mới của Google được cho là để người dùng quản lý dữ liệu tốt hơn và xóa bỏ những dữ liệu không cần thiết trên tài khoản của mình.

About TapChi CNTT