Nếu các bạn muốn nắm giữ thông tin về thời gian đăng nhập cuối cùng của các thành viên (user) hoạt động trên website hay blog của các bạn, bạn có thể sử dung đoạn code mà mình chia sẻ trong bài viết này.

Với đoạn code này, các bạn chỉ việc copy và dán nó vào file functions.php có sẵn trong folder theme mà các bạn đang dùng:

Lưu thông tin


// set the last login date
add_action('wp_login','set_last_login', 0, 2);
function set_last_login($login, $user) {
  $user = get_user_by('login',$login);
  $time = current_time( 'timestamp' );
  $last_login = get_user_meta( $user->ID, '_last_login', 'true' );
  if(!$last_login){
  update_usermeta( $user->ID, '_last_login', $time );
  }else{
  update_usermeta( $user->ID, '_last_login_prev', $last_login );
  update_usermeta( $user->ID, '_last_login', $time );
  }
}
// get last login date
function get_last_login($user_id,$prev=null){
 $last_login = get_user_meta($user_id);
 $time = current_time( 'timestamp' );
 if(isset($last_login['_last_login_prev'][0]) && $prev){
     $last_login = get_user_meta($user_id, '_last_login_prev', 'true' );
 }else if(isset($last_login['_last_login'][0])){
     $last_login = get_user_meta($user_id, '_last_login', 'true' );
 }else{
  update_usermeta( $user_id, '_last_login', $time );
  $last_login = $last_login['_last_login'][0];
 }
 return $last_login;
}

Hiển thị

Để hiển thị thông tin này, các bạn chỉ việc copy đoạn code bên dưới vào vị trí mà các bạn muốn hiển thị.


/ show last login date
 global $current_user;
 get_currentuserinfo();
 echo 'Previous: Login date: ' . date("Y-m-d h:m:s", get_last_login($current_user->ID,true)) . '';
 echo 'Current: Login date: ' . date("Y-m-d h:m:s", get_last_login($current_user->ID)) . '';

Ngoài ra ,các bạn còn có thể so sánh thời gian đăng nhập lần cuối với thời gian hiện tại để lấy ra số ngày đã không online.


// how many days since last login
 global $current_user;
 get_currentuserinfo();
 $now = time();
 $last_login = get_last_login($current_user->ID,true);
 $datediff = $now - $last_login;
 echo 'Days since last login: ' . floor($datediff/(60*60*24)) . ' ';

Chúc các bạn thành công!

 • Wordpress
 • July 2, 2016
 • 0 comment
 • 107 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang