May 13, 2017

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng CSS3 bằng cách tùy chỉnh Pseudo Element

Đầu tiên chúng ta tạo HTML sau:

<nav class="ph-lift">
  <ul>
    <li class="active">
      <a href="#home" data-title="Home">Home</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#portfolio" data-title="My works">My works</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#about" data-title="Who am I?">Who am I?</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#contact" data-title="Contact me">Contact me</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

Tạo hiệu ứng hover thay đổi màu nền và thêm hiệu ứng đỗ bóng vào bên trong:

nav.ph-lift ul li {
  float: left;
  height: 90px;
  line-height: 90px;
  background: white;
  overflow: hidden;
  transition: all.6s ease; }
  nav.ph-lift ul li:hover {
   box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset;
   background: teal; }

nav.ph-lift ul li a {
 display: block;
 text-decoration: none;
 color: #007e7e;
 padding: 0 45px;
 margin-top: 0;
 transition: all.6s ease; }

nav.ph-lift ul li:hover a {
   margin-top: -90px;
   color: white;
   text-shadow: 0 1px 2px black; }

nav.ph-lift ul li a:after {
   content: attr(data-title);
   display: block; }

Tạo HTML thứ 2 có menu con:

<nav class="ph-lift1">
  <ul>
    <li class="active"><a href="#home" data-title="Home"><span data-title="Home">Home</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#"><span data-title="Featured">Featured</span></a></li>
        <li><a href="#"><span data-title="Top 10">Top 10</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#portfolio"><span data-title="My works">My works</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#"><span data-title="Web design">Web design</span></a></li>
        <li><a href="#"><span data-title="Illustrations">Illustrations</span></a></li>
        <li><a href="#"><span data-title="Patterns">Patterns</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#"><span data-title="Who am I?">Who am I?</span></a></li>
    <li><a href="#"><span data-title="Contact me">Contact me</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#"><span data-title="Email me">Email me</span></a></li>
        <li><a href="#"><span data-title="Network">Network</span></a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</nav>

CSS chính bạn vẫn vẫn làm như trên nhưng thêm vào tính năng overflow:hidden cho phần tử

nav.ph-lift1 > ul > li {
  float: left; }
 nav.ph-lift1 ul li {
  height: 80px;
  line-height: 80px;
  background: white;
  -webkit-transition: all.6s ease;
  -moz-transition: all.6s ease;
  -o-transition: all.6s ease;
  -ms-transition: all.6s ease;
  transition: all.6s ease; }
  nav.ph-lift1 ul li ul {
   max-height: 0;
   -webkit-transition: all.6s ease;
   -moz-transition: all.6s ease;
   overflow: hidden;
   display: block; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover {
   box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset;
   background: darkolivegreen; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover ul {
   max-height: 300px; }
  nav.ph-lift1 ul li a {
   display: block;
   overflow: hidden;
   text-decoration: none;
   color: #546a2f;
   height: 80px; }
  nav.ph-lift1 ul li ul li a {
   color: #7e7e00; }
  nav.ph-lift1 ul li ul li:hover {
   background: olive; }
  nav.ph-lift1 ul li a span {
    -webkit-transition: all.6s ease;
    -moz-transition: all.6s ease;
    -o-transition: all.6s ease;
    -ms-transition: all.6s ease;
    transition: all.6s ease;
    display: block;
    padding: 0 40px; }
  nav.ph-lift1 ul li:hover > a span {
   margin-top: -80px;
   color: white;
   text-shadow: 0 1px 2px black; }
   nav.ph-lift1 ul li a span:after {
    content: attr(data-title);
    display: block; }

Chúc các bạn thành công!

 • HTML/CSS
 • May 13, 2017
 • 0 comment
 • 120 lượt xem

Recent posts

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Rối loạn về tin đồn iPhone màn hình gập của Apple

Báo cáo mới nhất cho hay, Apple vẫn chưa từ bỏ iPhone màn hình gập nhưng cũng không gấp gáp […]

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Nhiều mẫu iPhone cũ ‘gặp nguy’, người dùng nên chuẩn bị tâm lý mua máy mới

Một rò rỉ mới cho biết phiên bản cập nhật iOS 18 mà Apple phát hành vào mùa thu 2024 […]

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Apple tăng gấp đôi tuổi thọ pin cho iPhone 15 nhờ iOS 17.4

Tuổi thọ pin iPhone được xác định thông qua chu kỳ sạc/xả, với con số 500 để về 80%. Tuy […]

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok thách thức công cụ tìm kiếm của Google

TikTok đã trở thành công cụ tìm kiếm ngày càng phổ biến trong giới trẻ ở Mỹ. Một cuộc khảo […]

© 2021 Tạp Chí CNTT. Mr Hoang