Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Cập nhập tự động không cần sử dụng FTP

[WordPress] Cập nhập tự động không cần sử dụng FTP

Trong một số trường hợp, bạn không thể cập nhật/nâng cấp WordPress và các plugin của mình lên phiên bản mới hơn nếu không cung cấp thông tin kết nối FTP.

Đây là một vấn đề phổ biến khiến hệ thống WordPress không thể ghi trực tiếp vào thư mục/wp-content của bạn.

Bạn chỉ cần thực hiện các bước dưới đây để giải quyết:

Bước 01: Open /wp-config.php

Đầu tiê bạn cần mở file: wp-config.php trong thự mục root:

Bước 2: Thêm “FS_METHOD” vào

Bạn tiến hành thêm dòng code dưới đây vào file wp-config.php

define('FS_METHOD','direct');

Bước 3: Lưu file

Lưu file wp-config.php và upload lên hosting.

Thật đơn giản phải không các bạn.

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT