Home / Thủ Thuật / Wordpress / [WordPress] Khắc phục lỗi Maximum Execution Time cho website WordPress

[WordPress] Khắc phục lỗi Maximum Execution Time cho website WordPress

Khi bạn nhận được thông báo như ” Maximum execution time of 30 seconds exceeded ” hoặc “Maximum execution time of 60 seconds exceeded”.

Điều này có nghĩa là website của bạn mất nhiều thời gian hơn để thực hiện một tác vụ và nó đã hết thời gian.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để khắc phục lỗi này.

Phương pháp 1: Chỉnh sửa tệp wp-config.php:

Thêm đoạn code sau vào file wp-config.php :

set_time_limit(300);

Phương pháp 2: Chỉnh sửa tệp .htaccess :

Hãy chắc chắn rằng bạn sao lưu .htaccess trước khi chỉnh sửa nó.

Thêm đoạn code sau vào file .htaccess:

 php_value max_execution_time 300 

Phương pháp 3: Chỉnh sửa php.ini

Thêm đoạn code sau vào file php.ini:

 max_execution_time = 300 

Chúc các bạn thành công!

About TapChi CNTT